Condicions de venda

1. INTRODUCCIÓ

Les presents condicions de venda (les "Condicions de venda") regulen l’acord entre l’empresa RAPID SOLUCIONS, S.L. amb domicili a Carrer de la Font del Colom, 6, L'Aldosa, AD400 La Massana, Andorra, degudament inscrita en el Registre Mercantil de Andorra, Reg. No. L-709222-X ("Pipistrel"), i el client (el "Client") formalitzat a través del lloc web www.pipistrel.ad (el "Lloc Web") per a l'adquisició per part del Client de productes Pipistrel (els "Productes") a través del Lloc Web.

2. PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ

2.1 Ús del Lloc Web

Per poder fer una comanda a través del Lloc Web, el Client ha de ser major d'edat (18 anys o més) i el client final. Els menors d'edat queden exclosos de forma expressa.

Fent ús del Lloc Web i realitzant comandes a través d'ell, vostè, com a Client, s'està comprometent a:

Fer ús del Lloc Web per navegar o realitzar comandes legalment vàlides.
No realitzar cap comanda falsa ni fraudulenta.
Facilitar-nos la seva adreça de correu, adreça postal i/o qualsevol altra dada que pugui ser necessària per a la correcta formalització de la comanda de forma veraç i exacta. Igualment, ens dóna el seu consentiment perquè fem ús d’aquesta informació d’acord amb la Política de Privacitat.

2.2 Com fer una comanda?

Per fer una comanda a través del Lloc Web de Pipistrel has de seguir els passos següents:

 1. Tria els Productes que vulguis i afegeix-los al Carret “AFEGIR AL CARRET”.
 2. Passa per caixa.
 3. Introduïu el vostre correu electrònic, nom i adreça
 4. Seleccioneu l'opció de lliurament
 5. Tria la forma de pagament i fes clic a “Guardar i continuar”. Prement el botó “Guardar i continuar” el Client està acceptant totalment i sense reserves totes les Condicions de Venda que apareixen al Lloc Web en el moment de la contractació.
 6. Si ha optat per pagar amb targeta de crèdit, se li redirigirà al nostre banc (BBVA Espanya) per introduir les dades de la targeta de crèdit i realitzar el pagament.
  Si opta per pagar mitjançant transferència bancària, obtindrà un correu electrònic de confirmació de l'ordre amb les instruccions de pagament incloent els nostres dades bancàries, número de IBAN, etc. Si us plau, feu la transferència bancària i envieu per correu electrònic una captura de pantalla o una altra confirmació que la transferència s'ha fet. Només processarem l'ordre quan es rebi el pagament.
 7. Realitza el pagament.
 8. Si el seu pagament està autoritzat, rebrà un correu electrònic de confirmació confirmant la recepció de la seva comanda. Excepte en les circumstàncies descrites a les seccions 2.3 i 2.4, el correu electrònic de confirmació confirmant la recepció de la seva comanda constitueix l'acceptació per part de Pipistrel de la seva comanda i suposa un contracte vinculant entre el Client i Pipistrel.

És recomanable que el Client imprimeixi i / o guardi una còpia de les Condicions de Venda a realitzar la comanda, així com de la confirmació de recepció de la comanda.
Pipistrel es reserva, en tot moment, el dret de modificar i actualitzar les presents Condicions de Venda sense preavís. Aquestes modificacions i actualitzacions seran publicades i estaran, en tot moment, a disposició dels clients en el Lloc Web. A més, quan el Client hagi rebut de Pipistrel la confirmació de recepció de la comanda, les Condicions de Venda aplicables al mateix no es podran canviar.

2.3 Disponibilitat de productes

La culminació d’una comanda a través del Lloc Web està subjecta a la disponibilitat dels Productes. Pipistrel intenta garantir la disponibilitat de tots els Productes que estan en venda al Lloc Web.

Si els Productes que ha demanat no estan disponibles, s'informarà al Client per correu electrònic sobre la data de disponibilitat prevista. Si el Client no pot esperar que els Productes estiguin disponibles, se li reemborsarà l'import pagat per la mateixa manera de pagament utilitzat.

2.4 Verificació de dades

Abans de processar una comanda realitzada pel Client, Pipistrel pot verificar les seves dades. Això pot implicar la verificació de l’adreça i la solvència del Client, com també si hi pot haver algun frau implicat. Respecte al possible frau, Pipistrel pot utilitzar una verificació parcialment automàtica de totes les compres per tal de filtrar les que es considerin anòmales o sospitoses i les sospitoses de frau. Les comandes sospitoses de frau s’investigaran, i pot ser que es denunciï el Client a les autoritats pertinents, que podrien emprendre accions contra ell.

3. PREU I PAGAMENT

3.1 Precios y moneda

Els preus i ofertes que es presenten en el Lloc Web inclouen l'IVA (Impost sobre el Valor Afegit), però exclouen les despeses d'enviament, que s'afegiran a l'import total degut, indicant-se en el moment de formalitzar la comanda. Els preus i ofertes que es presenten en el Lloc Web i només són vàlids per a les comandes realitzades en línia a través del lloc web. 

Tots els preus són en euros.

3.2 Forma de pagament

Per pagar la comanda el Client pot utilitzar transferència bancària (els detalls del pagament s'indicaran en el correu electrònic de confirmació de la comanda) o les següents targetes de crèdit o de dèbit: Visa, Mastercard o Mestre. El càrrec es farà després de la confirmació de la comanda.

3.3 Impost sobre el valor afegit 

Quan els Productes són recollits o lliurats a Andorra, cobrem l'IVA (IGI) d'Andorra que actualment és del 4,5%.

Per a les exportacions fora d'Andorra, poseu-vos en contacte amb nosaltres.

El Client ens autoritza expressament a emetre la factura en suport electrònic; no obstant això, podràs indicar-nos en qualsevol moment la teva voluntat de rebre una factura en suport paper, i nosaltres te l’emetrem i remetrem en aquest format.

4. LLIURAMENT

4.1 Lliurament: On i quan?

Les entregues normalment es fan durant l'horari laboral normal, tret que s'acordi el contrari.

No es realitza lliuraments a les apartats de correus.

En el cas que el Client sol·licita el lliurament a l'oficina pròpia de Pipistrel pot fer-ho dins dels trenta (30) dies. Si us plau, programi un temps per a la recollida de la comanda.
A l'efecte de les presents Condicions de Venda s'entendrà formalitzada la "lliurament" o que la comanda ha estat "lliurat" en el moment en què el Client, o un tercer degudament designat pel Client, adquireixi la possessió material dels Productes, la qual cosa s'acreditarà mitjançant la signatura de la recepció de la comanda a l'adreça de lliurament indicada pel Client. En el cas que el Client indiqui a un tercer perquè se li lliuri la comanda, aquest haurà de portar una autorització per escrit emesa pel Client. L'autorització ha d'incloure, com a mínim, l'e-mail de confirmació de recepció de la comanda rebut pel Client.

4.2 Termini de lliurament

Les comandes normalment s'entreguen als 1 o 4 dies laborables des de la data de confirmació de recepció de la comanda i si els Productes estan disponibles. Normalment es compleix amb el termini de lliurament.

Si els productes no estan actualment disponibles, Pipistrel no pot garantir el termini de lliurament, però Pipistrel s'intenta fer tot el possible que totes les comandes es lliuren en un període de trenta (30) dies després de la data de confirmació de recepció de la comanda , com a màxim.

Un cop enviat la comanda, el Client rebrà un correu electrònic de notificació amb la data de lliurament estimada.
Passats trenta (30) dies des que la comanda del Client estigui disponible per al seu lliurament sense que aquest hagi estat lliurat per causes no imputables a Pipistrel, entendrem que vols rebre la comanda. Com a conseqüència, tornarem tots els pagaments rebuts pel Client, excloses les despeses de lliurament, en el termini de catorze (14) dies des de la data en què considerem resolt la comanda.

5. DESPESES D’ENVIAMENT

Si els productes no són recollits en l'oficina de Pipistrel, es poden aplicar despeses d'enviament. Les despeses de cada comanda depenen de la manera de lliurament. Si us plau, poseu-vos en contacte amb nosaltres per saber més.

6. POLÍTICA DE DEVOLUCIONS

6.1 Dret legal de desistiment

Si el Client no està satisfet amb els productes adquirits, per la raó que sigui, disposa de trenta (30) dies naturals des de la data de lliurament per retornar el Producte sense necessitat de donar cap explicació. Això és vàlid només per als productes que estan disponibles al moment de realitzar la comanda.

Si els Productes no estan disponibles i en estoc en el moment que el Client fa la comanda (backorders), i Pipistrel ha de demanar els Productes explícitament pel Client, els Productes només poden ser retornats després d'acord escrit amb Pipistrel. Això és vàlid (però no limitat a) qualsevol comanda personalitzada, peces de recanvi o ordres incloent el treball personalitzat. És possible que aquestes comandes no es tornin completament.

Per exercir el dret de desistiment, el Client únicament haurà de notificar a Pipistrel la seva intenció de tornar el Producte. Per a això, el Client haurà de notificar a Pipistrel escrivint al correu electrònic contact@pipistrel.ad la seva decisió de desistir a través d'una declaració inequívoca.
Un cop el client hagi notificat a Pipistrel la seva intenció de tornar un producte haurà de enviar-lo juntament amb el rebut de compra i l'embalatge original en un termini de catorze (14) dies. Quan Pipistrel reculli el Producte o, si ho lliuraments a l'empresa de transport, quan rebem el Producte, Pipistrel emetrà un reemborsament mitjançant el mateix mètode que es va utilitzar per al pagament en un termini màxim de catorze (14) dies. Consulteu les condicions addicionals de devolucions que apareixen a continuació.

6.2 Dret contractual de desistiment

El Client només pot tornar el Producte adquirit:

  a) El Producte no s'hagi utilitzat de cap manera ni instal·lat. 
  b) El Producte està complet i en el seu embalatge original.

El Client podrà dur a terme una devolució de Producte mitjançant qualsevol de les vies següents:

 • Devolució a oficina pròpia de Pipistrel:
  El Client podrà tornar el Producte en clas oficina pròpia de Pipistrel. Per tornar el Producte, el Client haurà d'acudir a l'oficina pròpia de Pipsitrel i lliurar, juntament amb el Producte, una còpia del correu electrònic de confirmació de recepció de la comanda original o l'albarà de lliurament.
 • Devolució a través de missatger:
  Si el Client no podrà tornar el Producte a l'oficina propira de Pipistrel, li pot devoluar el Producte a través de missatger. Simplement, El Client haurà empaquetar el Producte que vol tornar (pot utilitzar l'embalatge original), posar-se en contacte amb Pipistrel per rebre més instruccions. Si us plau, tingui en compte que els enviaments des de fora d'Andorra han de passar la duana i els honoraris s'aplicaran del nostre costat per rebre els Productes. Aquestes quotes s'han de deduir de la quantitat reemborsada.

Totes les despeses d'enviament de devolució seran a càrrec del client.

6.3. Devolució de Productes no conformes 

Quan el Client consideri que el Producte adquirit resulta defectuós o no conforme amb les condiciones de l’oferta, s’haurà de posar en contacte amb Pipistrel informant del defecte o la tara per tal de realitzar la seva devolució.

El Client podrà retornar el Producte per qualsevol de les vies contemplades, i Pipistrel, després de comprovar l’estat del Producte, li reemborsarà el seu valor en un termini màxim de catorze (14) dies a comptar des de la data en la qual li enviem un correu electrònic confirmant-li el reemborsament o substitució del Producte no conforme. Pipistrel pot (a la seva exclusiva discreció) també reemborsar les despeses d'enviament, així com els costos relacionats amb la devolució.

Tot això sense perjudici dels drets que el Client ostenta com a consumidor segons el que disposa la legislació imperativa vigent sobre protecció de consumidors.

7. Canvi de Productes 

Si el Client desitja canviar els Productes, el Client haurà de contactar Pipistrel. En general, les mateixes condicions s'apliquen als canvis com als retorns.

8. CONDICIONS APLICABLES ALS CODIS PROMOCIONALS

8.1. Quan es fan servir codis promocionals segons els seus termes i condicions, s’apliquen a un sol descompte en la compra d’un sol Producte o a un descompte en una comanda en el període que indica el codi promocional.

8.2. Els codis promocionals són personals i intransferibles. Només es poden fer servir per a les compres realitzades al Lloc Web. El Client no pot vendre, intercanviar ni assignar codis promocionals. El codi promocional no es pot carregar ni mostrar a través de llocs web ni d’altres mitjans per realitzar ofertes públiques, regals, vendes o altres intercanvis. Els codis promocionals no es poden utilitzar amb finalitats comercials.

8.3. Només es pot utilitzar un codi promocional per Producte i per comanda. Els codis promocionals no es poden combinar amb cap altra oferta ni promoció especial.

8.4. Els codis promocionals no es poden bescanviar per diners.

8.5. Pipistrel no té cap obligació de tornar a emetre ni fer devolucions dels codis promocionals. No obstant això, si Desigual decideix tornar a emetre o fer una devolució dels codis promocionals, caldrà presentar el codi promocional del Client. Per això el Client sempre ha de guardar una còpia del codi promocional; si no ho fa no es podrà tornar a emetre ni realitzar una devolució.

8.6. Pipistrel es reserva el dret a anul·lar un codi promocional de forma immediata si sospita que s’utilitza infringint alguna de les condicions anteriors, s’utilitza de qualsevol forma incorrecta o si té raons de pes per anul·lar-lo.

9. VALIDESA DE LES OFERTES ("OFERTES PROMOCIONALS") 

Les ofertes promocionals que es mostren al Lloc Web per incrementar la venda de determinats Productes només són vàlides mentre apareguin al Lloc Web, tret que s’hi especifiqui el contrari.

10. RESPONSABILITAT

10.1. Aquestes Condicions de Venda estableixen totes les obligacions i responsabilitats de Pipistrel pel que fa al subministrament de Productes. No existeixen garanties, condicions ni altres termes que siguin vinculants per a Pipistrel, excepte els que es mencionen de forma expressa en les Condicions de Venda.

10.2. Subjecte a la Condició 10.4, la responsabilitat màxima en conjunt de les parts entre elles en totes les reclamacions de qualsevol tipus o relacionades amb aquestes Condicions de Venda, ja sigui en el contracte, garantía, condició, greuge, responsabilitat objectiva, llei o una altra forma, ES LIMITARÀ A L’IMPORT PAGAT A PIPISTREL PER AL PRODUCTE EN QÜESTIÓ.

10.3 Subjecte a la Condició 10.4, EN CAP CAS, SIGUI COM A RESULTAT DE L’INCOMPLIMENT DEL CONTRACTE, GARANTÍA, CONDICIÓ, GREUGE, RESPONSABILITAT OBJECTIVA, LLEI O UNA ALTRA FORMA, CAP DE LES PARTS SERÀ RESPONSABLE DE CAP DANY ESPECIAL, RESULTANT, INCIDENTAL O INDIRECTE DAVANT DE L’ALTRA PAR.

10.4 Res del que figura en aquestes Condicions de Venda limita ni exclou la responsabilitat de Pipistrel davant de (i) la mort o els danys personals causats per la negligència de Pipistrel, (ii) el frau, (iii) qualsevol incompliment de les obligacions que impliquin les lleis nacionals vigents ni (iv) qualsevol responsabilitat que no es pugui excloure per llei.

11. PROTECCIÓ DE LES DADES PERSONALS 

S’informa als Clients que les seves dades personals s’inclouran en arxius propietat de Pipistrel per a finalitats comercials, publicitat de gestió relacionada amb el Client i prospecció comercial, que inclou l’enviament (per correu postal, correu electrònic o altres mitjans electrònics) de missatges comercials relacionats amb els productes, serveis, ofertes, promocions i novetats relacionades amb Pipistrel.

Per a finalitats directament relacionades amb el processament de les dades personals, el Client dóna el seu consentiment perquè Pipistrel cedeixi les seves dades personals a les entitats associades de gestió de cobrament o suport o de missatgeria, amb la única finalitat de la prestació dels serveis pactats o la realització de cobraments, respectant, en tot cas, la legislació aplicable sobre protecció de les dades de caràcter personal.

Pipistrel, així com qualsevol tercer a qui Pipistrel transmeti dades personals del Client, prendrà i mantindrà les mesures de seguretat tècniques i organitzatives que consideri adequades i suficients per evitar el processament de dades personals que suposi l’incompliment de:

(a) aquestes Condicions de Venda o les lleis de protecció de dades aplicables; i

(b) qualsevol pèrdua, destrucció o dany accidental de les dades personals. El Client pot exercir el seu dret a accedir, rectificar o objectar l’ús de les seves dades personals mitjançant una sol·licitud per escrit enviada a Pipistrel at Carrer de la Font del Colom, 6, L'Aldosa, AD400 La Massana, Andorra o per correu electrònic a contact@pipistrel.ad 

(c) El Client garanteix la veracitat i exactitud de les dades personals proporcionats a Pipistrel.

12. LEGISLACIÓ APLICABLE 

Les compres realitzades a través del Lloc Web i sota aquestes Condicions de Venda estan subjectes a la legislació andorrana.

13. JURISDICCIÓ COMPETENT 

Qualsevol disputa o discrepància que sorgeixi de l'aplicació o interpretació de les Condicions de Venda, així com els contractes que incorpora, es resoldrà en els tribunals d'Andorra, que tindrà competència exclusiva per sobre de qualsevol altra jurisdicció.

14. CONTACTA AMB NOSALTRES 

Per a qualsevol consulta o incident respecte a la comanda, el Client pot posar-se en contacte amb Pipistrel: Trucant al +376 816.006 de dilluns a divendres (excepte festius locals) de 09:00 a 18:00 hi Dissabtes 10:00-18:00 h (excepte festius locals) o mitjançant la secció de contacta'ns del lloc web. fa click aquí.